Thursday, 30 March 2023

เกิด แผ่นดินไหว ระดับ 4.1 สะเทือน เชียงใหม่ ยังไม่พบความเสียหาย

เกิดแผ่นดินไหวระดับ 4.1 ที่ อำเภอดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ จุดศูนย์กลางอยู่ใกล้ มีแรงสั่นสะเทือนในเชียงใหม่และก็จังหวัดลำพูน แต่ยังไม่มีรายงานความเสียหายใด ๆ

เกิดแผ่นดินไหวระดับ 4.1

 

กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานในวันพฤหัสบดีที่ 20 ต.ค. 2565

ว่า เมื่อเวลาประมาณ 4.36 น. ก่อนหน้านี้ที่ผ่านมา เกิดแผ่นดินไหว จุดศูนย์กลางอยู่รอบ ๆ ต.แม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ที่ละติจูด 18.790 องศาเหนือ ลองจิจูด 99.106 องศาตะวันออก ขนาด 4.1 ความลึก 2 กิโลเมตร

เชียงใหม่

 

เบื้องต้น กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวฯ บอกว่า แผ่นดินไหวครั้งนี้

ได้รับแจ้งความรู้สึกสั่นไหวได้ในพื้นที่ อำเภอดอยสะเก็ด อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอสันกำแพง อำเภอแม่ริม และก็ อำเภอสันทราย รวมถึง อำเภอบ้านธิ จ.ลำพูน และก็ อำเภอดอกคำใต้ จ.พะเยา

อย่างไรก็ตามถึงปัจจุบันนี้ยังไม่มีรายงานความเสียหาย ในเวลาที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธถาวร สั่งให้ทุกอำเภอรีบตรวจสอบและก็รายงานความเสียหายและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น